Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś krzywdę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Szkoda taka może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby elementów jej majątku. Również w skład takiego ubezpieczenia wchodzi spowodowanie u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Dzięki takiemu ubezpieczeniu odszkodowanie i inne świadectwa osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chronimy nie tylko swój interes, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej. Oczywiście oprócz ubezpieczenia osobowego jest obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia dla osób, które są szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia szkody zawodowej. Takimi osobami są np. adwokaci, radcy prawni, komornicy, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci i wielu innych.

Podział ubezpieczeń OC

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy, oczywiście podzielić na dwie grupy: ubezpieczenie odpowiedzialności delikatnej i ubezpieczenie odpowiedzialności kontraktowej. Pierwsze z nich chroni przedsiębiorcę przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń w naszym życiu prywatnym, wyrządzonych osobom trzecim. Tego typu ubezpieczeniem objęte są takie zdarzenia jak: spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia poszkodowanego (najczęściej jest to samochodów). Taka polisa chroni także naszych bliskich – współmałżonka, dzieci i inne osoby, które są na naszym utrzymaniu. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci również odszkodowanie za szkody, które spowodujemy nieumyślnie. Są to na przykład zalanie mieszkania sąsiadowi w wyniku pęknięcia rury lub awarii pralki, wybuch gazu czy szkody wyrządzone przez nasze dzieci. Natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowe chroni nas przed szkodami powstałymi w skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania przyjętego zobowiązania.

Ubezpieczenie mieszkania

Każdy z nas powinien ubezpieczyć swój dom czy mieszkanie. Jest wiele rodzajów tego typu ubezpieczenia. Przykłady takich ubezpieczeń: dla osób, który wynajmują lub najmują mieszkanie oraz dla właścicieli mieszkań spółdzielczych; dla właścicieli domów lub mieszkań, którym szczególnie zależy na kompleksowej ochronie; dla osób budujących nowy budynek od podstaw. Tutaj można ubezpieczyć: mury, ruchomości domowe, elementy stałe, budowle, przedmioty wartościowe, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej, dom letniskowy itd. Ubezpieczyć swój dobytek z całą pewnością powinni właściciele domów i mieszkań o wysokiej wartości. Ubezpieczenia takie pozwalają na ochronę przed wielkim istniejącym ryzykiem. Oczywiście dla osób, które chcą się zabezpieczyć przed roszczeniem ze strony osób trzecich również jest takie ubezpieczenie. W chwili obecnej istnieją firmy, które w swojej ofercie mają ubezpieczenie za pomocą jednego smsa. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne. Możemy tak ubezpieczyć swoją podróż i ruchomości domowe.

Forma umowy ubezpieczenia

W dzisiejszych czasach w zasadzie nie potrzebujemy do zawarcia prawnie obowiązującej umowy ubezpieczenia żadnej formy kwalifikacyjnej. Jak wiadomo dla ogólnych warunków takiego ubezpieczenia, umowa jest zawierana w formie pisemnej. Są to przepisy wynikające z kodeksu cywilnego, które mówią o tym, że umowa ubezpieczenia musi zostać potwierdzona za pomocą dokumentu pisanego. Gdyż taka umowa jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Zawiera ona najważniejsze postanowienia. Gdy świadczenia usługi, przekraczają dwa tysiące złotych, taka umowa jest dowodem, w związku z czym powinna być tu stosowana forma pisemna. Taka forma umowy nie została nigdzie zastrzeżona i nie stanowi przesłanki ważności tej umowy. Oznacza to, że nie ma żadnych wzorów ani szablonów takiej umowy, których zastosowanie byłoby konieczne do uznania umowy ubezpieczenia za prawnie obowiązującą. Postanowienia w niej zawarte powodują skutki prawne bez względu na szczegółową formę w jakiej została zawarta. Więc z powyższych rozważań wynika, że choć w praktyce podpisujemy odpowiednie papiery, można taką umowę zawrzeć także ustnie.

Umowa ubezpieczenia

Gdy zawieramy umowę o ubezpieczenie powinniśmy znać kilka faktów. Przede wszystkim zawarcie takiej umowy zostało uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Jednak najważniejszą rolę odgrywają tutaj ogólne warunki ubezpieczeń. Bowiem, mówią nam one o czynnościach, które są warunkiem w skutecznym zawarciu umowy o ubezpieczenie. Oczywiście jak wiadomo do zawarcia takiej umowy jest wymagane uczestnictwo dwóch stron i założenia przez nie zgodnego oświadczenia wol. Następuje to poprzez założenie przez ubezpieczającego oferty i jej przyjęcia przez zakład ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą w chwili gdy zostanie doręczony dokument ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń osobie ubezpieczającej. Dokumenty te stanowią potwierdzenie, przyjęcia oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumentem takim może być również legitymacja ubezpieczeniowa, tymczasowe zaświadczenie lub inne podobnego rodzaju potwierdzenie. Jednak polisa ubezpieczeniowa to nie to samo co umowa ubezpieczeniowa, gdyż polisa jest tylko potwierdzeniem zawarcie umowy ubezpieczenia.

ubezpieczenia main ubezpieczenia podzial ubezpieczen zaklad ubezpieczen spolecznych ubezpieczenia ubezpieczenie jest obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotne studentow p 2 main ubezpieczenia p 2 ubezpieczenie zdrowotne rodzinne rynek ubezpieczen zdrowotnych europejska karta ubezpieczen ubezpieczenie przed wycieczka ubezpieczenie bezrobotnego p 3 main ubezpieczenia p 3 ubezpieczenie zdrowotne urlop bez ubezpieczenia ubezpieczenie za granica dopasowanie potrzeb ubezpieczenia prywatne ubezpieczenia zdrowotne p 4 main ubezpieczenia p 4 co mozna ubezpieczyc rodzaje ubezpieczen ubezpieczenia wypadkowe ubezpieczenia gospodarcze ubezpieczenia majatkowe p 5 main ubezpieczenia p 5 ubezpieczenia oc podzial ubezpieczen oc ubezpieczenie mieszkania forma umowy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia p 6 main ubezpieczenia p 6 ubezpieczenie przed zrzadzeniem losowym rezygnacja z ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne ubezpieczenia rentowe ubezpieczenie rentowe rodzinne p 7 main ubezpieczenia p 7 co to jest ubezpieczenie ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie nnw ubezpieczenie w podrozy ubezpieczenie rodziny p 8 main ubezpieczenia p 8 ofe warunki przyznawania autocasco europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wysokosc naliczanych skladek wyjazdu poza granice kraju p 9 main ubezpieczenia p 9 ubezpieczenia na zycie zakupu nowego samochodu ubezpieczenia na czas wyjazdu ciezkie warunki atmosferyczne ubezpieczania elektrowni jadrowych p 10 main ubezpieczenia p 10 polisa na zycie ubezpieczenia w razie choroby ubezpieczenie spoleczne typy ubezpieczen na zycie ubezpieczenia komercyjne p 11 main ubezpieczenia p 11 system prywatnych ubezpieczen wady panstwowych ubezpieczen problematyka ubezpieczen nowoczesny rynek ubezpieczen model ubezpieczen spolecznych p 12 main ubezpieczenia p 12 wycenianie ryzyka ryzyko i ubezpieczenie kwoty ubezpieczen mechanizm ubezpieczania pojazdow ubezpieczenia rolnicze p 13 main ubezpieczenia p 13 nowa praca ubezpieczenie domu i mieszkania roszczenia i system ubezpieczeniowy system ubezpieczen zdrowotnych prywatne polisy zdrowotne p 14 main ubezpieczenia p 14 zasada wyliczania procesy ubezpieczeniowe ubezpieczenia na stare lata ubezpieczenia mienia koszty skladki p 15 main ubezpieczenia p 15 ubezpieczenie medyczne polisy duzego ryzyka ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenie autocasco rynek firm ubezpieczeniowych p 16 main ubezpieczenia p 16 model ubezpieczen polisa ubezpieczeniowa domu specyficzne rodzaje ubezpieczen kapital ubezpieczeniowy ryzyko ubezpieczeniowe p 17 main ubezpieczenia p 17 ubezpieczenia podrozy zasady marketingu marketing wirusowy produkt przeplyw informacji marketingu p 18 main ubezpieczenia p 18 bodziec informacji twoja strona planowanie marketingu oczekiwania zle dni w pracy p 19 main ubezpieczenia p 19 coraz gorsze relacje mobbing pracodawcy zagrozenia franczyza agencja bankowa p 20 main ubezpieczenia p 20 popularne zawody lekarz czlowiek odpowiedzialny prawnik prawdziwy biznesman handlowiec artysta estradowy p 21 main ubezpieczenia p 21 modelka strazak policjant ratownik sklep osiedlowy sklep specjalistyczny szkola jezykow obcych p 22 main ubezpieczenia p 22 szkola tanca salon fryzjersko kosmetyczny jak zdobyc prace praca w kraju czy za granica jakie studia taka praca p 23 main ubezpieczenia p 23 czym sa akcje akcje renomowanych firm cena wykupu obligacji dluga lista obligacji gielda po ii wojnie p 24 main ubezpieczenia p 24 gielda w polsce obligacje skarbowe papiery wartosciowe zmiana wartosci monety obrot monetarny wdmuchiwanie celulozy ceny transferowe dokumentacja ogrodzenia panelowe cieszyn szkiełkowanie aluminium wzorcowanie dynamometru domy szkieletowe pod klucz chłodnictwo pomorskie wizualizacja danych na mapie wzorcowanie siłomierza cięcie wodą waterjet