Co można ubezpieczyć

W dzisiejszych czasach ubezpieczyć można prawie wszystko. Często możemy przeczytać w kolorowych gazetach, że gwiazdy chyba z nadmiaru pieniędzy, zapewniają ochronę swoim niektórym partiom ciała. Co można ubezpieczyć? Dużo zależy od tego czy chodzi o ubezpieczenia mienia czy osobowe. W przypadku ubezpieczeń osobowych możemy zagwarantować sobie odszkodowanie w razie konkretnych chorób, kalectwa czy zabezpieczyć całe swoje życie. W razie nieszczęśliwego wypadku kiedy jesteśmy niezdolni do pracy, dodatkowe fundusze i darmowa rehabilitacja  z pewnością się przydają. W przypadku ubezpieczenia majątkowego, zakłady nie są zainteresowane ochroną drobnych, mało wartych przedmiotów, ale chętnie przyjmują klientów gdy chcą zabezpieczenie dla swojego domu, samochodu, dzieł sztuki czy antyków. Postanawiając ubezpieczyć nasze rzeczy, musimy sobie zadać pytanie, czy jest to niezbędne i czy istnieje ryzyko aby dana rzecz została ukradziona, popsuta, bo gdybyśmy chcieli aby wszystkie nasze przedmioty były pod taką formą ochrony, nie wyrobilibyśmy na comiesięcznych składkach. Gwarancja w sklepie również jest rodzajem ubezpieczenia, kupując komputer czy nawet buty, dostajemy pewien okres czasu w którym możemy oddać przedmiot lub naprawić bez dodatkowych kosztów.

Rodzaje ubezpieczeń

Jak wiadomo ubezpieczenia nie są ogólne, tylko dzielą się na różne rodzaje. Ubezpieczenia dzielimy na cztery kryteria takie jak: podmiot i przedmiot ubezpieczeń  oraz długość i stopień swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczeń. Jednak najczęściej spotykanym podziałem usług ubezpieczeniowych jest podział na gospodarcze i społeczne. Zaś same ubezpieczenia gospodarcze dzielą się na dwie grupy biorąc pod uwagę przedmiot. W tym podziale możemy znaleźć ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą budynków bądź mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych. Natomiast osobowe dotyczą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą być grupowe i jednostkowe, posagowe i ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenia gospodarcze dodatkowo dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Do obowiązkowych zaliczmy głównie OC oraz ubezpieczenia pracownicze, a do dobrowolnych komunikacyjne AC, ubezpieczenia na życia oraz ubezpieczenia mieszkań. Ubezpieczenia na życie dzielimy z kolei na np. na całe życie, na życie i dożycie.

Ubezpieczenia wypadkowe

Jak wiadomo istnieje coś takiego, jak ubezpieczenie wypadkowe. Nie ma takiej osoby, która jest niezniszczalna i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nie przydarzy nam się jakiś wypadek i będziemy potrzebować takiego właśnie ubezpieczenia. Jest to ryzyko, przez które tracimy zdolność do pracy i dotyczy to wszystkich osób aktywnych zawodowo. Dzięki takiemu ubezpieczeniu możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz zapewnia nam wiele świadczeń. Osoby, które są na rencie czy emeryturze są takim ubezpieczeniem objęte obowiązkowo. Jednak są też osoby, które ze względu na rodzaj posiadanego tytułu ubezpieczeń, nie są obejmowane ubezpieczeniem wypadkowym. Do takich osób należą: osoby wykonujące pracę nakładczą; osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej o świadczenie usług; żołnierze niezawodowi; bezrobotni pobierający zasiłek; osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub dobrowolnie kontynuujący ten typ ubezpieczenia; osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Ubezpieczenia gospodarcze

Gdy już zdecydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej, musimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Takie rzeczy jak: klęska żywiołowa, niewypłacalność kontrahenta, kradzież, awaria i wiele innych, mogą przydarzyć się każdemu. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zabezpieczyć się przed rynkową klapą, ale inne straty możemy zminimalizować, poprzez właśnie zawarcie umowy ubezpieczenia. W działalności gospodarczej przedsiębiorca może być nie tylko narażony na straty spowodowane na przykład włamaniem, ale co z pewnością jest o wiele częściej spotykany – klęski wywołane żywiołami natury takimi jak: pożar, powódź, uderzenie pioruna, huragan, susza itp. Możemy również stać się nieumyślnym sprawcą czyjejś szkody. Przed takim ryzykiem możemy w bardzo prosty i szybki sposób się uchronić, zawierając umowę ubezpieczenia. W zamian za to, że będziemy opłacać składki, dostaniemy ochronę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Wiadomo jednak, że zanim przystąpimy do podpisania umowy musimy zapoznać się z jej warunkami.

Ubezpieczenia majątkowe

Działalność ubezpieczeniowa rozróżnia dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Najpopularniejsze z ubezpieczeń mienia to ubezpieczenia mieszkań, domów oraz autocasco AC, czy też obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć elementy majątku na wypadek uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek zdarzeń losowych takich jak: pożar, gradobicie, powódź itp. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mamy zawarty w umowie. W ramach ubezpieczeń majątkowych możemy ubezpieczyć: domy, mieszkania, domki letniskowe, magazyny, hale, budowle i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, uprawy, wyprodukowane przedmioty, dzieła sztuki, środki płatnicze, biżuterię, wartościowe papiery, łodzie, samoloty, zwierzęta i wiele innych. Natomiast ubezpieczenia OC chronią nas w przypadku wyrządzenia komuś szkody.

ubezpieczenia main ubezpieczenia podzial ubezpieczen zaklad ubezpieczen spolecznych ubezpieczenia ubezpieczenie jest obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotne studentow p 2 main ubezpieczenia p 2 ubezpieczenie zdrowotne rodzinne rynek ubezpieczen zdrowotnych europejska karta ubezpieczen ubezpieczenie przed wycieczka ubezpieczenie bezrobotnego p 3 main ubezpieczenia p 3 ubezpieczenie zdrowotne urlop bez ubezpieczenia ubezpieczenie za granica dopasowanie potrzeb ubezpieczenia prywatne ubezpieczenia zdrowotne p 4 main ubezpieczenia p 4 co mozna ubezpieczyc rodzaje ubezpieczen ubezpieczenia wypadkowe ubezpieczenia gospodarcze ubezpieczenia majatkowe p 5 main ubezpieczenia p 5 ubezpieczenia oc podzial ubezpieczen oc ubezpieczenie mieszkania forma umowy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia p 6 main ubezpieczenia p 6 ubezpieczenie przed zrzadzeniem losowym rezygnacja z ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne ubezpieczenia rentowe ubezpieczenie rentowe rodzinne p 7 main ubezpieczenia p 7 co to jest ubezpieczenie ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie nnw ubezpieczenie w podrozy ubezpieczenie rodziny p 8 main ubezpieczenia p 8 ofe warunki przyznawania autocasco europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego wysokosc naliczanych skladek wyjazdu poza granice kraju p 9 main ubezpieczenia p 9 ubezpieczenia na zycie zakupu nowego samochodu ubezpieczenia na czas wyjazdu ciezkie warunki atmosferyczne ubezpieczania elektrowni jadrowych p 10 main ubezpieczenia p 10 polisa na zycie ubezpieczenia w razie choroby ubezpieczenie spoleczne typy ubezpieczen na zycie ubezpieczenia komercyjne p 11 main ubezpieczenia p 11 system prywatnych ubezpieczen wady panstwowych ubezpieczen problematyka ubezpieczen nowoczesny rynek ubezpieczen model ubezpieczen spolecznych p 12 main ubezpieczenia p 12 wycenianie ryzyka ryzyko i ubezpieczenie kwoty ubezpieczen mechanizm ubezpieczania pojazdow ubezpieczenia rolnicze p 13 main ubezpieczenia p 13 nowa praca ubezpieczenie domu i mieszkania roszczenia i system ubezpieczeniowy system ubezpieczen zdrowotnych prywatne polisy zdrowotne p 14 main ubezpieczenia p 14 zasada wyliczania procesy ubezpieczeniowe ubezpieczenia na stare lata ubezpieczenia mienia koszty skladki p 15 main ubezpieczenia p 15 ubezpieczenie medyczne polisy duzego ryzyka ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenie autocasco rynek firm ubezpieczeniowych p 16 main ubezpieczenia p 16 model ubezpieczen polisa ubezpieczeniowa domu specyficzne rodzaje ubezpieczen kapital ubezpieczeniowy ryzyko ubezpieczeniowe p 17 main ubezpieczenia p 17 ubezpieczenia podrozy zasady marketingu marketing wirusowy produkt przeplyw informacji marketingu p 18 main ubezpieczenia p 18 bodziec informacji twoja strona planowanie marketingu oczekiwania zle dni w pracy p 19 main ubezpieczenia p 19 coraz gorsze relacje mobbing pracodawcy zagrozenia franczyza agencja bankowa p 20 main ubezpieczenia p 20 popularne zawody lekarz czlowiek odpowiedzialny prawnik prawdziwy biznesman handlowiec artysta estradowy p 21 main ubezpieczenia p 21 modelka strazak policjant ratownik sklep osiedlowy sklep specjalistyczny szkola jezykow obcych p 22 main ubezpieczenia p 22 szkola tanca salon fryzjersko kosmetyczny jak zdobyc prace praca w kraju czy za granica jakie studia taka praca p 23 main ubezpieczenia p 23 czym sa akcje akcje renomowanych firm cena wykupu obligacji dluga lista obligacji gielda po ii wojnie p 24 main ubezpieczenia p 24 gielda w polsce obligacje skarbowe papiery wartosciowe zmiana wartosci monety obrot monetarny wdmuchiwanie celulozy ceny transferowe dokumentacja ogrodzenia panelowe cieszyn szkiełkowanie aluminium wzorcowanie dynamometru domy szkieletowe pod klucz chłodnictwo pomorskie wizualizacja danych na mapie wzorcowanie siłomierza cięcie wodą waterjet